Nyheter

SD Falköpings förslag till budget och flerårsplan 2022

Måndag den 25e behandlar fullmäktige nästa års budget. SD Falköping har lagt ett eget förslag med starkt fokus på barn och äldre. Sverigedemokraternas ledord om ett samhälle som ska präglas av “trygghet, tradition och tillhörighet”, tillsammans med kommunens fyra mål, genomsyrar hela budgetarbetet. Vi måste komma till ordning med otryggheten i kommunen. Vi har förslag […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer